LG àrea és una empresa dedicada a l'assessorament i la gestió empresarial ja 

sigui de tipus fiscal, social, laboral o comptable. Sense oblidar els temes jurídics

tant per a l'empresa com per el particular. 

                     

Per a tots ells s'ofereixen tot tipus de serveis administratius i amb l'administració,

incloent les assegurances, tràmits en tràfic i d'altres.
Copyright 2007 LG Area All rights reserved.